learning@edueq-i.gr

(+30) 210 970 1151

Επαγγελματικός Προσανατολισμός παιδιών και ενηλίκων
(Ariston Test)

Διαθέσιμες Ώρες

Τι είναι το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ

Το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ – ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω του ειδικού λογισμικού ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ της εταιρείας Computer Center που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Είναι προφανές ότι το επίπεδο της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου θα εξαρτηθεί οπωσδήποτε και από την προσπάθεια που αυτό θα καταβάλλει ως εκπαιδευόμενος αλλά και ως εργαζόμενος στη συνέχεια.

Που βασίζεται

Το ΆΡΙΣΤΟΝ βασίζεται σε 30ετείς εξειδικευμένες έρευνες της επιστημονικής ομάδας της Computer Academy σχετικά με την ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας, των διανοητικών απαιτήσεων των επαγγελμάτων και το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος, οι οποίες συνδυάστηκαν με ψυχομετρικές μεθόδους και διεθνείς θεωρίες προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η παρούσα έκδοση του ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είναι μια συστοιχία (battery) σταθμισμένων στην ελληνική πραγματικότητα και πλήρως αυτοματοποιημένων ψυχομετρικών ερωτηματολογίων, που αφορούν στην Προσωπικότητα, στην Αυτοεκτίμηση, στο επίπεδο Ψυχολογικού Ελέγχου που έχει το άτομο, καθώς και στην Κλίμακα Επαγγελμάτων CAPS.

Αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης σειράς αυτοματοποιημένων ψυχομετρικών τεστ υπό τον τίτλο CAPS (Computer Academy Psychometric Series) τα οποία στηρίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και σε αποτελέσματα δημοσιευμένων ερευνών. Την ευθύνη ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης όλων των αυτοματοποιημένων ερωτηματολογίων καθώς και του έμπειρου συστήματος την έχει αποκλειστικά η εταιρεία Computer Academy.

Η Διαδικασία

Το τεστ διατίθεται μέσω πιστοποιημένων Συμβούλων και υλοποιείται άμεσα με τη βοήθεια Η/Υ, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, διασφαλίζοντας έτσι αντικειμενικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα οι απαντήσεις που δίνονται ελέγχονται ως προς την ειλικρίνειά τους. Είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη και ολοκληρώνεται σε 40 περίπου λεπτά. Ο ενδιαφερόμενος, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό, που του παρέχεται από τον Σύμβουλο, ενεργοποιεί στον υπολογιστή το τεστ και απαντά σε σειρά ειδικών ερωτήσεων. Οι απαντήσεις του αποστέλλονται κρυπτογραφημένες μέσω του διαδικτύου, στον κεντρικό υπολογιστή (Server) της Computer Academy, ο οποίος χρησιμοποιώντας πολύπλοκα και εξελιγμένα μαθηματικά μοντέλα, επεξεργάζεται τις απαντήσεις του εξεταζόμενου και εκδίδει άμεσα το επαγγελματικό του προφίλ, το οποίο του επιδίδεται πάντα μέσω ειδικά εκπαιδευμένου Συμβούλου.

Η τελική έκθεση

Η τελική έκθεση περιλαμβάνει περί τις 60 σελίδες κι έχει την ακόλουθη διάρθρωση:

• Πρόλογος: Θεωρητικό υπόβαθρο, Χορήγηση και Υποστήριξη.
• Προσωπικά στοιχεία εξεταζόμενου.
• Διάρκεια Ερωτηματολογίου και Βαθμός Αλήθειας απαντήσεων.
• Βαθμολόγηση Ψυχομετρικών Κατηγοριών, Ιστόγραμμα.
• Θεωρητική θεμελίωση του τεστ.
• Αναλυτική αξιολόγηση: Προσωπικότητα, Αυτοεκτίμηση, Έλεγχος, Κλίμακα CAPS, Ιστογράμματα.
• Εξειδικευμένοι ψυχομετρικοί παράγοντες.
• Προχωρημένες Στατιστικές Μετρήσεις.
• Εργασιακά περιβάλλοντα και δευτερογενείς παράγοντες.
• Προσωπικότητα – Περιβάλλον – Συνάφεια – Διαφοροποίηση.
• Προτεινόμενες Σχολές και Επαγγέλματα.
• Παράρτημα Α – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
• Παράρτημα Β – Γονείς και επαγγελματικός προσανατολισμός.
• Παράρτημα Γ – Επιστημονικές και τεχνολογικές ειδικότητες
• Λοιπές πληροφορίες

Η αξιοπιστία του Τεστ

Το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ είναι με διαφορά το πλέον αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού διότι:

• Βασίζεται σε μελέτες και έρευνες πλέον των 30 ετών.
• Εξασφαλίζει με απόλυτα επιστημονικό τρόπο την αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια των απαντήσεων (5 βαθμοί αλήθειας).
• Έχει παγκοσμίως το μεγαλύτερο Δείκτη Αξιοπιστίας (99%) και Δείγμα Στάθμισης (10.000 νέοι).
• Εκδίδει αποτελέσματα μετά από πλήθος πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών, συγκρίσεων και συνδυασμών (850 εκατομμύρια περίπου), που γίνονται εξατομικευμένα για κάθε άτομο.

Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα του τεστ για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου ή την επιλογή κατεύθυνσης, μέσω ειδικού λογισμικού (ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ) το οποίο συνοδεύει το τεστ και διατίθεται από το Κέντρο Συμβουλευτικής.

Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του τεστ, την εκτύπωση της ατομικής έκθεσης – profile, τη δυνατότητα χρήσης λεπτομερούς πληροφοριακού υλικού για τα ΑΕΙ – ΤΕΙ και την εξατομικευμένη συμβουλευτική, εφαρμόζεται δε ήδη σε πιστοποιημένες εκπαιδευτικές μονάδες, με τη συνδρομή συμβούλων ειδικά εκπαιδευμένων και επίσημα πιστοποιημένων από τους δημιουργούς του.