Ξεκινσαμε το 2001 και συνεχζουμε με υπηρεσες που αφορον την εκπαδευση. Καθημεριν σχολικ μελτη, πληροφορικ για μικρος και μεγλους, ειδικ σεμινρια, ψυχομετρικ τεστ μαθησιακν δυσκολιν και επαγγελματικο προσανατολισμο. Δεν χνουμε χρνο σε θεωρες αλλ μαθανουμε στην πρξη! Στχος μας εναι η ευχριστη προσγγιση της γνσης και να βοηθσουμε τον μαθητ να αγαπσει τη μθηση, κνοντς την μια ευχριστη και επιτυχημνη εμπειρα. Αναπτσσουμε δεξιτητες απ τ και εργαστρι 5,5 .

Μεγ. Αλεξνδρου 7
, Δφνη ( )
Τηλ. : 210 - 97 01 151
2: 210 - 97 50 233
email: learning@edueQ-i.gr

ρες λειτουργας:
Συνεχς ωρριο 13:00-20:30
(Θεριν ωρριο 08:00-18:00)

Βρετε μας στον χρτη εδ

:

Το EQI εναι νας χρος βιωματικς μθησης. Οι καινοτμες υπηρεσες μας απ μπειρο προσωπικ προσφρουν στο παιδ και στην εκπαδευση του, τη γνση με ασφλεια και σεβασμ στην προσωπικτητ του.

Ασχολομαστε με ευαισθησα και επαγγελματισμ για την προδο του, την συναισθηματικ του κατσταση και την νοητικ του ανπτυξη. Για την καλλιργει του, στοχεουμε στην ομαδικτητα, τη συλλογικ δουλει, στους τρπους αντιμετπισης των προβλημτων, στις αξες της ζως και της οικογνειας, βασιζμενοι στην διαφορετικτητα.


Τα παιδι στον χρο μας μαθανουν να τολμον, να πειραματζονται να σκφτονται στα να δεδομνα της κοινωνας και της καθημεριντητς τους. Στοχεουμε να αντιμετωπζουν με τλμη και συνπεια τα λθη τους και να μαθανουν μσα απ αυτ.